Ana sayfa  |  Bizi ara  |  Bizi tanıyın   

Ana Sayfa >> Faaliyetler >> Din ve İnanç

Print Friendly and PDF

Untitled Document

Din ve İnanç
 

Ürdün, antik kültürüyle modern bir ülke, ziyaretçilerin, adları hayatları süresince ülkeyi baştan başa gezen ve ırmaklarından geçen peygamberlerin sade amel ve bilge mesajlarının sayesinde insanlık tarihinin bir parçası haline gelmiş vadilerinin, tepelerinin ve ovalarının içinden yürüyebilecekleri bir memlekettir.

Onların mucizelerini gerçekleştirdikleri ya da sıradan insanlarla temas kurdukları söylenen yerlerin çoğu tespit edilmiş, kazılarla ortaya çıkarılmış ve korunmuştur ve şimdi ziyaretçilerin buralara erişimi daha kolay hale getirilmiştir.Ürdün, kültürel bilgi birikimi ve manevi zenginlik arayışı içinde olanlar için ideal bir istikamettir. Ürdün, etnik ve dini bakımdan çeşitlilik gösteren nüfusuna değer vermekte ve bunun sonucu olarak da tüm vatandaşlarına kültürel haklarını sunmaktadır. Bu hoşgörü ve takdir ruhu, Ürdün içinde yeşeren istikrarlı ve huzurlu kültürel iklime katkıda bulunan merkezi unsurlardan biridir. Ürdünlülerin %92'sinden fazlası Sünni Müslüman ve yaklaşık %6'sı Hrisitiyan'dır. Hristiyanların çoğunluğu Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensuptur, ancak Rum Katolikler, küçük bir Roman Katolik cemaati, Süryani Ortodoks, Kıpti Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve az sayıda da Protestan mezheplerine mensup olanlar da mevcuttur. Ürdün'de ayrıca pek çok küçük Şii ve Dürzi nüfus da bulunur.

Arap coğrafyasının kuzeyinde bulunan Ürdün, Arap yarımadası dışında İslam Dininin yayılmaya başladığı ilk bölgedir. İslam tarihi açısından önemli bir yer teşkil eden Mute Savaşı'nın yapıldığı bu bölgede, Hz. Muhammed ve sahabelerden oluşan İslam ordusu ile Bizanslılar ilk defa karşı karşıya gelmiştir. Mute, Yarmouk ve Fahl (Pella) gibi 7. yüzyılın dönüm noktası sayılabilecek savaşları bu topraklarda yapılmıştır. Bu savaşların neticesinde kazanılan zaferlerin yanısıra çok sayıda sahabe şehit edilmiştir. Ürdün'de bulunan bu kabirler, bugün binlerce Müslüman tarafından ziyaret edilen önemli mekanlar arasında yer almaktadır.

Ürdün'de çok sayıda sahabe türbesi vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Karak kenti yakınlarındaki Mutah Tapınağı'nda, Cafer bin Ebi Talib türbesi, Zaid bin Haritha ve Abdullah bin Rawahah türbeleri bulunmaktadır.Afrah Havuzları yakınında Ferwa bin Amro Eljozami'ye ait bir anıt, Tafila kentinde de El-Hâris bin Amir Alazdi türbesi vardir. Deir Alaa Kenti yakınlarında Dirar bin Alazver Türbesi, Algawir kentinde Abu Ubaide Amer bin Elcerah türbesi, El-Masarea kasabasında Sharhabil bin Hasnene türbesi, kuzey Ürdün Vadisi'nde Moaz bin Cebel ve Amer bin Al-Vakas türbesi, Salt kenti yakınlarında Batna köyünde, Hz. Eyyub türbesi, Suaib vadisinde Hz. Şuayb türbesi bulunmaktadır. Ayrıca Amman'ın güney-doğusunda bulunan Ehl-I Kahf mağaraları ziyaretçiler için en cazip yerlerden biridir. Wadi Kharrar alanınında yapılan kazı çalışmalarında, İmparator Anastallos dönemine ait bir Bizans kilisesi ve çok sayıda su kuyusu bulunmuştur.

Amman'ın güneyinde Madaba şehrinde, George Rom Ortodoks Kilisesinde Bizans döneminden kalma nadir mozaikler bulunmaktadir. Ziyaretçiler burada kutsal toprakların bir haritasını görebilir, Yahya peygamberin mahpus bulunduğu Mukawer Kalesi'ni de ziyaret edebilirler. Madaba'nın batısında, Ölü Deniz ve Ürdün Vadisi üzerinde Hz. Musa'nın gömülü olduğuna inanılan Nibo Dağlari yer almaktadır. Ayrıca son zamanlarda Ummu El-Rasa alanında yapılan kazılarda Emevi çağına ait bir kilise bulunmuştur.


 Ürdün Ötesindeki Bethany (Vaftiz Sitesi)Ürdün Vadisi'nin dini gezginciler için derin bir anlamı vardır. Bu vadinin hemen gerisinde bulunan Ariha'nın karşısındaki bölge yaklaşık iki asır önce Yuhanna Memadan burada vaftiz edildi. 1996 yılından Ürdün nehri ile Harar tepesi arasında yapılan kazılarda bulunan veriler bölgenin tarihini doğrulamaktadır. Bu bulgular yukarda geçen tarihte ilan edildiktikten sonra mukaddes kitapta geçen iki ev olduğu sanılmaktadır. Bu bölgede Yuhanna memadanın oturduğu ve Hz İsa’yı vaftiz ettiği rivayet edilmektedir. Ayrıca aynı bölge için Hz İlyasın bu bölgeden geçtiği söylenmektedir.


Nebo DağıHazreti Musa'nın toprağa verildiği yer olduğuna inanılan Nebo Dağı, Ürdün'ün kutsal sayılan bölgelerinden birisidir. Bu dağın doruklarına tırmandığınızda siz de Hz. Musa gibi, Ürdün Nehri ve Vadisi'ni, Ölü Deniz'i, Ariha ve Kudüs'ü kapsayan geniş bir panoramayı müşahade edersiniz.

İlk hristiyanların hac yeri olarak kabul edilen Nebo Dağı'ndaki kilise, 4. yüzyılın sonunda Hz. Musa'nın ölüm mevkiini işaretlemek için inşa edilmiştir. Farklı dönemlere ait olan 6 adet mezar, kilisenin mozaik ile kaplı olan zemini altında kayadan oyulmuş olarak bulunmuştur. Günümüzde papazlara ait olan bölümde halen bu mozaiklerin kalıntılarına rastlanabilir.

 

Tall Mar Elias
Amman

Umm Qays

Anjara
 Khirbat Al-Wahadina

MakavirMachaerus (Mukawir) Tepesi, Büyük Hirodes'in kalesidir. Hirodes'in ölümü üzerine tahta geçen oğul Hirodes Antipa, Hz. Yahya'nın idamını burada emretmiştir.


 

Madaba
 

The Dead Sea & Lot’s Cave


Umm Ar-Rasas
Madaba şehrşinin doğusunda yer almaktadır. Mukaddes kitabın eski ve yeni ahitnamesinde ismi yer alan tarihi mekanlardandır. Dikdörtgen biçiminde olan mekanı çevreleyen ihata duvarlarının çoğu yıkılmış vaziyettedir. Bir çok yeri yıkılmasına rağmen içerisinde dört adet kilise ve muhteşem güzellikteki bazı kemer kalıntaıları halen ayaktadır. Istafan Papazı girişindeki mozayikler Miladi 718’dan bu yana tüm canlılığını korumakta olup, yer yüzünde mukaddes on beş şehrin resimlerini içermektedir. Batı ve Doğu ürdün nehrini ise yine bu mozayiklerde bulabilirsiniz. Rasas UNESCO kültür mirası içerisinde bulunan mekanlardan biridir.

As-Salt
Pella

The Kings' Highway
Petra